7

ting som gør
dit lønbogholderi
mere effektivt

1

Sæt arbejdet i system, kend dine deadlines og overhold dem.
Det sikrer, at lønnen bliver udbetalt til tiden og giver mindre stress.
Husk derfor også at melde dine deadlines ud og planlæg dem, så der er tid til at få gjort løngrundlaget klar i tide. Mange virksomheder har intern løndeadline den 20. i hver måned, hvilket sikrer tid til uforudsete hændelser og overholdelse af deadlines i systemer og pengeinstitutter.
ClinicDrive Løn giver dig mulighed for at opsætte dine egne lønperioder og deadlines og tilpasse dem i forbindelse med eksempelvis sommerferien.

2

Få kvalitet og styr på fremmøde- og fraværsregistreringerne.
Rigtig mange stoler blindt på, at systemerne er korrekte, og accepter at de ikke kan gennemskue dem. Gør det til en prioritet at sikre dig en fremmøde- og fraværsregistreringsproces, som løbende sikrer at medarbejderne godkender afvigelser fra aftalerne. Det giver tryghed for den enkelte, for virksomheden og ikke mindst for bogholderiet.
ClinicDrive Løn bygger på løbende godkendte registreringer, hvor eventuelle afvigelser godkendes, inden de indgår i optællingerne. Yderligere sikrer du med ClinicDrive Løn Månedsafslutning, at alle anmodninger og registreringer håndteres løbende.

3

Gør løngrundlaget tilgængeligt for alle. Undgå uklarheder og gør løngrundlaget tilgængeligt for medarbejderen. Det reducerer spørgsmålene. Sådan hjælper vi:
ClinicDrive Løn giver medarbejderne adgang til løngrundlaget, så snart månedsafslutningen er gennemført.
ClinicDrive løn giver medarbejderne adgang til løngrundlaget, så snart månedsafslutningen er gennemført.

4

Minimer fejl med overblik. Mange anvender papir, excel eller lignende. Udfordringen er blot at risikoen for manuelle fejl er stor, hvilket betyder fejl i løngrundlaget. Derfor anbefales det at bruge en dedikeret og branchespecifik løsning, som sikrer dig mod manuelle fejl.
ClinicDrive Løn er lavet til tandlæger, baseret på branchens standard og vilkår, hvilket sikrer dig at optællinger er korrekt baseret på gældende standarder.

5

Gør det nemt. Kontakt – opkald-, email- og sms-koordinering tager tid. Ofte er det ustruktureret og kræver spørgsmål og afklaringer. Snart er henvendelser gået frem og
tilbage flere gange, inden der er sket afklaring.
ClinicDrive Løn stiller en række værktøjer til rådighed. Disse bidrager til løngrundlaget med overskuelige oversigter. Og samtidig sikrer de, at du har fået alt med og det er afstemt med den enkelte medarbejder på klinikken.

6

Når medarbejderne får nye kontrakter, skal det afspejles i alle systemer. Det har nemlig betydning for alle opgørelser som bruges i forbindelse med lønudbetalingen. Særligt for eksterne bogholdere kan det være svært at få indsamlet alle oplysninger, hvis vedkommende kun kommer én dag hver 14. dag.
ClinicDrive Løn giver et simpelt overblik for lønperioden, som viser hvilke ændringer der har været. Naturligvis antaget at systemet er løbende opdateret.

7

Data disciplin. Det kan ikke siges tit nok. Men du får, hvad du giver. Manglende eller forkerte inputs giver ikke de ønskede outputs. Derfor er det vigtigt at arbejde disciplineret med grundlaget for lønudbetalingen.
ClinicDrive Løn understøtter hele arbejdsprocessen fra input til output og har skabt en lang række værktøjer som skal sikre kvaliteten. Det starter med udarbejdelsen af aftaler og planer, og derefter følger opdatering som følge af afvigelser og godkendelser. Et system er ikke bedre end sine data; derfor er der i ClinicDrive gjort en dyd ud af at understøtte hele processen og konsekvent minimere risikoen for fejl.

Oplys dit navn og telefonnummer i feltet nedenfor. Så vil du snarest muligt blive ringet op for at høre mere om, hvad ClinicDrive kan gøre for dig.