Kursus på klinikken:

Optimal udnyttelse af ClinicDrive-systemet

Har I styr på systemet?

Et indblik og overbliks-kursus for hele klinikken.

Vi gennemgår systemet fra a-Z med alle klinikkens ansatte og daglige leder. Der vil blive lagt særlig vægt på oprettelse af vagtplan samt de nyeste funktioner, som blandt andet rummer optælling af overarbejde og afspadsering, ferie og ferie-fridage. Vi samler op og repeterer den viden, som klinikken allerede har om brugen af systemet, således at alle får en sammenhængende forståelse af systemet.

Kurset vil være opdelt i en administrationsdel for den/de daglige administratorer og en medarbejderdel, hvor medarbejderplatformen gennemgås sammen med dem. Der vil igennem hele forløbet være rig mulighed for at stille spørgsmål til funktionerne – intet er for stort eller for småt.

3 kursustimer for 0,- inkl. kørsel og forberedelse (Normalpris: 7.500,-)

På kurset lærer du:

At optimere vagtplanen.

At oprette en overskuelig kalender for hele klinikken.

At håndtere tablet-funktionerne.

At oprette rutineopgaver og hvordan der følges op på dem.

At oprette klinikkens dokumenter på en enkel måde.

På kurset får du indblik i:

Hvordan tidsregistrering, log og dokumentation virker i praksis.

Håndtering af støttefunktioner i tablet, såsom Pages og AirDrop.

Håndtering af sikkerhedsfunktioner på tablet.