Automatiser

Løn-administrationen med

Forenkling af Lønadministration

Oplev enkelhed med

DataLøn og ClinicDrive

 • Spar tid: Reducer manuelt arbejde og brug tiden til optimering med kontrol og forbedringer.
 • Minimer risikoen for fejl: Reducer fejlindtastninger og fejlberegninger med automatiseret dataoverførsel.
 • Undgå misforståelser: ClinicDrive’s månedsafslutningsproces øger integriteten med dit lønsystem.
 • Giv fuldt indblik: Giv samme overblik til lønadministration og medarbejderen, det styrker samarbejdet.

Book en tid til gennemgang af systemet allerede i dag!

Telefon: +45 7370 2340

Book tid til lønadministration gennemgang

"*" indikerer påkrævede felter

5 fordele ved at automatisere din løn-administration

Spar tid

Reducer manuelt arbejde med systematisk dataindsamling og udnyt de automatiske optællinger til løbende kontrol og forbedringer af arbejdsgangene. Arbejdet bliver mere proaktivt, hvor der arbejdes med løbende forbedringer af klinikkens arbejdsgange.

Minimer risikoen for fejl

Reducer fejlindtastninger med digital dataindsamling og undgå fejlberegninger med automatiseret optællinger. Der fås mere tid til håndtering af afvigelser og løbende kontroller af data og den dermed forbundne adfærd.

Undgå misforståelser

Intet værre end en misforståelse som følge af manglende gennemsigtighed og fælles forståelse for dataindsamling og opgørelser. Nu bliver det helt transparent for medarbejderen og denne indvolveres i den løbende indsamlingsproces.

Giv fuldt indblik

De indsamlede data hjælper klinikken til at forstå hvordan tiden er anvendt og den enkelte medarbejder får klarhed over eget tidsforbrug og optjente rettigheder.

Sammenhæng og integritet

På tværs af systemerne har ClinicDrive og DataLøn sikret sig, at når data overføres til lønsystemet, kan der ikke efterfølgende ske ændringer i tidsregistreringen i ClinicDrive. Det sikrer integritet mellem den løbende tidsregistrering og lønudbetalingen.

Tilfredshed for alle

Medarbejdere:

 • Korrekt løn via afstemning med administrator.
 • Løngrundlag for klarhed og tryghed i lønudbetalinger.

Administratorer:

 • Nem godkendelse af tidsregistreringer.
 • “Ja/Ja” princippet mindsker konflikter.

Bogholdere:

 • Overskuelig løngrundlagsmodtagelse.
 • Fejlfri overførsel af løndata, inkl. CSV-integration med DataLøn.

Klinikejere:

 • Sikker lønudbetaling og øget medarbejdertilfredshed.
 • Overblik og kontrol over lønomkostninger.

Kom godt i gang

Medarbejderopsætning
Klinikopsætning
Dataoverførsel
Medarbejderopsætning
Klinikopsætning
Dataoverførsel

Medarbejderopsætning

Indtast løn-nummer for dine medarbejdere.

Afstem aftalegrundlag for dine medarbejdere mellem Dataløn og Clinicdrive.

Opsætning af løn-mapning

Vælg mellem standard løn-mapning eller opret jeres egen.

Opsætning af lønintegration

Nu er I klar til at overføre løndata fra ClinicDrive til DataLøn enten via en CSV-oveførsel eller direkte integration.

Medarbejderopsætning

Indtast løn-nummer for dine medarbejdere.

Afstem aftalegrundlag for dine medarbejdere mellem Dataløn og Clinicdrive.

Opsætning af løn-mapning

Vælg mellem standard løn-mapning eller opret jeres egen.

Opsætning af lønintegration

Nu er I klar til at overføre løndata fra ClinicDrive til DataLøn enten via en CSV-oveførsel eller direkte integration.

Kontakt os

ClinicDrive customer success har mottoet “din succes er vores succes.”

Så kontakt os hvis du vil høre mere:

 

Telefon: +45 73702340

E-mail: info@clinicdrive.dk