Skip to content

Kliniktyper

Clinicdrive understøtter forskellige kliniktyper. Læs hvordan vi kan lette jeres daglige drift.

Kliniktyper

ClinicDrive er din tryghed for en professionel klinikadministration. Vi giver
dig en stærk platform for udvikling af din klinik ved at skabe overblik og gennemsigtighed i personaleadministration og kvalitetsstyring. ClinicDrive styrker arbejdsglæden og sikrer, at I udnytter tiden i klinikken bedst muligt.

ClinicDrive blev etableret i 2019 af en branchekendt iværksætter, en tandlæge og en tandplejer. De udviklede systemet ud fra ønsket om at forene og forenkle de mange funktioner, der hver dag skal udføres for at drifte en tandlægeklinik optimalt.

Mindre klinikker

Du driver en mindre tandlægeklinik. I har et stærkt fællesskab i klinikken og sætter en ære i at have et højt fagligt niveau. I ønsker at bruge tiden på patienterne og på faglig fordybelse og sparring.

Desværre fylder administration, dokumentation og opfølgning på kontroller meget i hverdagen. Du oplever af og til, at vigtige beskeder går tabt, og du har måske ikke altid det fulde overblik over, om alt kører, som det skal. De fleste medarbejdere har arbejdet i klinikken i mange år, og hvis én må forlade jer, bruger I meget tid og energi på at forklare jeres rutiner og processer, når en ny kollega skal oplæres.

Du drømmer om at bruge mere tid på at styrke det faglige og fællesskabet i klinikken – og mindre tid på dokumentation, kontrol og oplæring.

Sådan kommer du i gang med ClinicDrive

For den mindre klinik vil ClinicDrive Basic ofte være den rette løsning. Vi har flere års erfaring med at introducere systemet på mindre klinikker i hele Danmark, og vi hjælper med både det tekniske setup, tilpasning af regler til netop jeres behov, oplæring af medarbejderne og dokumentation af jeres processer. Når ClinicDrive kører, kan I løbende gøre brug af ClinicDrive Academy og Support.

Book et uforpligtende møde med os allerede i dag, og lad os vise dig, hvordan ClinicDrive gør det meget lettere at drive din klinik.

Sådan hjælper ClinicDrive dig med drift af din klinik

Hurtig planlægning af bemanding, der tager hensyn til alle regler og aftaler. Registrering af arbejdstid, så du ved, hvem der er på arbejde. Smart fordeling af opgaver og ansvarsområder ved arbejdsdagens start. Mindre afhængighed af enkelte kolleger, alle opgaver kan udføres af andre.
Let og hurtig adgang til dokumentation ved kontrolbesøg.
Sikkerhed for korrekt opgørelse af arbejdstid.
Alle modtager de vigtigste beskeder - selv på travle dage.
Overblik giver ro, arbejdsglæde og tid til faglig fordybelse.
Hurtig planlægning af bemanding, der tager hensyn til alle regler og aftaler. Registrering af arbejdstid, så du ved, hvem der er på arbejde. Smart fordeling af opgaver og ansvarsområder ved arbejdsdagens start.
Let og hurtig adgang til dokumentation ved kontrolbesøg.
Sikkerhed for korrekt opgørelse af arbejdstid.
Alle modtager de vigtigste beskeder - selv på travle dage.
Overblik giver ro, arbejdsglæde og tid til faglig fordybelse.
Mindre afhængighed af enkelte kolleger, alle opgaver kan udføres af andre.
Hurtig planlægning af bemanding, der tager hensyn til alle regler og aftaler. Registrering af arbejdstid, så du ved, hvem der er på arbejde.
Let og hurtig adgang til dokumentation ved kontrolbesøg.
Sikkerhed for korrekt opgørelse af arbejdstid.
Alle modtager de vigtigste beskeder - selv på travle dage.
Overblik giver ro, arbejdsglæde og tid til faglig fordybelse.
Mindre afhængighed af enkelte kolleger, alle opgaver kan udføres af andre.
Smart fordeling af opgaver og ansvarsområder ved arbejdsdagens start.
Større klinikker

Du driver en større tandlægeklinik med flere medarbejdere. I har en travl og spændende hverdag med et godt fagligt og socialt fællesskab.

Klinikkens størrelse giver til tider udfordringer i forhold til driften.

Der er mange medarbejdere med forskellige kontrakter, flere klinikrum og forskellige kvalitetskontroller og rutineopgaver, der skal fordeles og løses hver dag. Du har måske en følelse af, at processerne kunne optimeres, og du ønsker et bedre overblik over medarbejdere, opgaver og lokaler.

Du ved, at dette overblik vil kunne frigøre værdifuld tid og energi, så du og dine kolleger i højere grad kan fokusere på jeres faglighed og fællesskab.

Sådan kommer du i gang med ClinicDrive

ClinicDrive Flex er den optimale løsning til den store klinik, hvor systemet i særlig grad kan hjælpe med at løfte opgaven med registrering, koordinering og overblik. Vi hjælper jer let og hurtigt igennem installationen og sikrer både træning og løbende support i jeres arbejde med ClinicDrive.

Book et uforpligtende møde med os og se, hvordan ClinicDrive kan lette driften af din klinik.

Sådan hjælper ClinicDrive dig med drift af din klinik

Optimal bemanding og planlægning af behandlere og klinikrum (tilkøb). Korrekt registrering af medarbejdernes arbejdstid med ind- og udcheckning. Mindre koordinering - alle kender deres opgaver ved arbejdsdagens start. Step-by-step- beskrivelser sikrer, at alle kan udføre rutineopgaver uden oplæring.
Hurtig adgang til dokumentation ved myndigheds-kontroller.
Let og fejlfri registrering og eksport til dit lønsystem.
Uproblematisk håndtering af eksterne kolleger og specialister.
Overblik sparer administrationstid og sikrer fokus på det tandlægefaglige arbejde.
Optimal bemanding og planlægning af behandlere og klinikrum (tilkøb). Korrekt registrering af medarbejdernes arbejdstid med ind- og udcheckning. Mindre koordinering - alle kender deres opgaver ved arbejdsdagens start.
Hurtig adgang til dokumentation ved myndigheds-kontroller.
Let og fejlfri registrering og eksport til dit lønsystem.
Step-by-step- beskrivelser sikrer, at alle kan udføre rutineopgaver uden oplæring.
Uproblematisk håndtering af eksterne kolleger og specialister.
Overblik sparer administrationstid og sikrer fokus på det tandlægefaglige arbejde.
Mindre koordinering - alle kender deres opgaver ved arbejdsdagens start.
Optimal bemanding og planlægning af behandlere og klinikrum (tilkøb). Korrekt registrering af medarbejdernes arbejdstid med ind- og udcheckning.
Hurtig adgang til dokumentation ved myndigheds-kontroller.
Let og fejlfri registrering og eksport til dit lønsystem.
Step-by-step- beskrivelser sikrer, at alle kan udføre rutineopgaver uden oplæring.
Uproblematisk håndtering af eksterne kolleger og specialister.
Overblik sparer administrationstid og sikrer fokus på det tandlægefaglige arbejde.
Mindre koordinering - alle kender deres opgaver ved arbejdsdagens start.
Netværk

Du driver et netværk af flere tandlægeklinikker, en kæde eller et klinikfællesskab. Det er en stor administrativ opgave at holde styr på flere klinikker, mange medarbejdere med forskellige kontrakter og sikre den optimale bemanding på tværs af klinikkerne.

Måske har du en drøm om at skabe synergier i klinikfællesskabet, mindre tung administration, bedre overblik, mere faglig sparring og specialisering. Du har måske en fornemmelse af, at opgaver, du bruger meget tid på, kunne automatiseres, så du kunne få frigjort tid til at fokusere på ekspansion, udvikling og medarbejdernes trivsel og fællesskab.

I dit drømmescenarie er klinikadministrationen mere selvkørende, men med mulighed for, at du løbende kan ændre og optimere. Du savner overblik, som kan skabe grundlaget for de gode, strategiske beslutninger.

Sådan kommer du i gang med ClinicDrive

For kæder og klinikfællesskaber vil ClinicDrive Netværk være den bedste løsning.

Systemet giver mulighed for, at du centralt kan styre driften i flere klinikker og udnytte de fordele og synergier, der er i denne forretningsform.

ClinicDrive letter administrationsopgaven og sikrer, at du får tid til at udvikle din forretning. Vi hjælper alle klinikker godt og sikkert i gang og sørger for, at dine administratorer og medarbejdere har adgang til god support og effektiv træning i at bruge systemet optimalt.

Sådan hjælper ClinicDrive dig med drift af dit klinikfællesskab

Optimering af personale og klinikrum (tilkøb), så du altid sikrer den bedste bemanding. Optimering af personale og klinikrum (tilkøb), så du altid sikrer den bedste bemanding. Deling af standarder og best practice på tværs af klinikker for en ensartet, god kvalitet. Central styring af kontrakter, arbejdstid og fravær.
Styrkelse af fælles lønbogholderi.
Sikker kommunikationen på den enkelte klinik og klinikkerne imellem.
Systematik og struktur sikrer en lettere og mere overskuelig administration.
Frigør tid, så du kan fokusere på den udvikling, der styrker forretningen på lang sigt.
Optimering af personale og klinikrum (tilkøb), så du altid sikrer den bedste bemanding. Optimering af personale og klinikrum (tilkøb), så du altid sikrer den bedste bemanding. Deling af standarder og best practice på tværs af klinikker for en ensartet, god kvalitet.
Styrkelse af fælles lønbogholderi.
Sikker kommunikationen på den enkelte klinik og klinikkerne imellem.
Systematik og struktur sikrer en lettere og mere overskuelig administration.
Frigør tid, så du kan fokusere på den udvikling, der styrker forretningen på lang sigt.
Central styring af kontrakter, arbejdstid og fravær.
Optimering af personale og klinikrum (tilkøb), så du altid sikrer den bedste bemanding. Optimering af personale og klinikrum (tilkøb), så du altid sikrer den bedste bemanding.
Styrkelse af fælles lønbogholderi.
Sikker kommunikationen på den enkelte klinik og klinikkerne imellem.
Systematik og struktur sikrer en lettere og mere overskuelig administration.
Frigør tid, så du kan fokusere på den udvikling, der styrker forretningen på lang sigt.
Central styring af kontrakter, arbejdstid og fravær.
Deling af standarder og best practice på tværs af klinikker for en ensartet, god kvalitet.