Funktioner

Effektiv tidsregistrering minimerer den administrative arbejdsbyrde og frigør stoletid, tid til kollegial sparring og faglig udvikling. Korrekte beregninger skaber tryghed i administrationen og blandt medarbejderne, og samtidig sikrer du sund økonomi baseret på reelle takster.

Fordele med tidsregistrering i ClinicDrive

Individuel, digital registrering når arbejdsdagen starter og slutter.

Opfylder lovkrav og håndterer komplicerede overenskomstregler

Sikrer at alle aflønnes korrekt

Minimerer spildtid til fejlfinding og -rettelser 

Du kan hurtigt og nemt oprette vagtplaner og fleksibelt justere dem, så du sikrer den rette bemanding i klinikken. Det giver det tryghed og ro i hverdagen. I ledelsen har I overblik og indsigt til beslutninger og ude i klinikken er der mindre stress, større arbejdsglæde og tilfredse patienter.

Fordele med vagtplaner i ClinicDrive

Stabilt flow på klinikken og færre dyre overarbejdstimer

Optimal belægning og rette person på rette tid og sted

Fleksibilitet og overskud til justeringer

Nem adgang for medarbejdere til at anmode om ferie/fri

Med indsigt i den enkelte medarbejders aftaler, dokumenter og aktiviteter styrker du forudsætningerne for god ledelse og sparring. Redskaber som kompetence- og medarbejderprofiler støtter samtidig rekrutteringsprocessen og sikrer, at fagligheden er i fokus.

Fordele med medarbejderoversigt i ClinicDrive

Hurtigt overblik over aftaler og aktiviteter på de enkelte medarbejdere

Nem adgang til seneste oplysninger inden personalesamtale

Understøtter optimal sammensætning af kompetencer i klinikken

Sikkerheden er altid i top og du ved, at krav til dokumentation efterleves. Din opgaveløsning bliver smidig, effektiv og fleksibel, så ikke al tid går med administrative rutineopgaver. Med ClinicDrive får du strukturerede arbejdsgange, der giver maksimal sikkerhed og mindst mulig spildtid.

Alle opgaver beskrevet i manualer

Afhængigheden af enkeltpersoner bliver mindre, da alle opgaver er beskrevet i manualer og kan løses også ved fravær af nøglepersoner. Allerede udarbejdede manualer og skabeloner til klinikkens egne manualer gør det nemt at komme i gang, og der er altid styr på dokumentationen.

Fordele, når du løser rutineopgaver i ClinicDrive

Systematisk oprettelse af opgaver med opgavebeskrivelse, manual og
tidsangivelse

Effektiv og korrekt registrering og dokumentation af NIR-opgaver

Automatisk videredelegering af opgaver ved sygefravær el.l.

Overblik og mulighed for at gribe ind, hvis opgaver ikke udføres eller er
forsinkede

Optimal balance mellem medarbejderressourcer og opgaver, der skal
løses

Minimerer tab af viden, når medarbejdere stopper eller er fraværende
God ved indkøring af nye medarbejdere eller medarbejdere i nye
funktioner

Effektiv overlevering og deling af viden på tværs af faggrænser

Slut med sagsmapper og papirer, som det tager tid at finde, når du skal bruge dem. Gør klinikken papirløs med et digitalt dokumentbibliotek, hvor alt er samlet ét sted. Du skaber fuld gennemsigtighed og alle dokumenter er let tilgængelige for de, der har adgang til dem.

Én samlet base for alle dokumenter herunder eksempelvis personalehåndbogen, leverandøraftaler, behandlingsvejledninger og manualer.

Søgefunktion, der gør det nemt at finde præcis de informationer man skal bruge

Integration til rutineopgaver, så dokumentation findes i både dokumentbiblioteket og er koblet til den enkelte opgave

Beskyttet adgang til personfølsomme dokumenter i overensstemmelse med GDPR

 

Klar kommunikation frigiver tid til patienter, kollegial sparring og opfølgning. Det skaber også ro i hverdagen, når du med sikkerhed ved, at alle beskeder ses og håndteres. Du slipper for, at noget ligger for længe eller helt glemmes, og du kan regne med hurtig respons, når nye opgaver skal løses eller beskeder besvares.

Sådan bidrager ClinicDrive til styrket kommunikation

Al intern kommunikation er samlet og tilgængelig på én platform

Den enkelte har altid samlet overblik over egne beskeder og påkrævede handlinger

Beskedstatus forpligter og højner opfølgningsfrekvens

Slut med små papirlapper og tabt information

Skab et sundt arbejdsmiljø, hvor rettidig håndtering af personaleopgaver er en naturlig del af hverdagen. Med ClinicDrive får du overblik og indsigt til respektfuld, relevant og vedkommende dialog. Du får redskaber og værktøjer til dit ledelsesarbejde, og samtidig har du sikkerhed for at formalia er på plads.

Sådan styrker ClinicDrive din HR-funktion

Værktøjer, der støtter forberedelse og gennemførsel af møder og samtaler

Konsistens i tilgangen til personaleopgaver

Vigtige datoer for opfølgning på møder, sygesamtaler, lønsamtaler m.m.

Overblik og indsigt til kvalificerede og relevante samtaler og forløb

Løbende opdatering af overenskomster


Da jeg har det daglige ansvar for at vagtplanen fungerer for 22 medarbejdere, så er jeg især blevet rigtig glad for ClinicDrives Vagtplanlægningsmodul. Den giver mig et lynhurtigt overblik over mulige konflikter i planlægningen, og hvordan de løses. Det sparer mig en masse administrativ tid.


Karin Marcher- Personale ansvarlig hos Tandlægerne I Centrum

_Q4A5712Raadhussmilet


Det er super rart at der er en elektronisk registrering af min arbejdstid og ferie/ afspadsering beregning.
Det er altid noget der kan tager tid, og kan skabe usikkerhed for om det er korrekt opgjort og afregnet.


Rikke V. Jakobsen – Tandplejer  hos Tandlægerne RaadhusSmilet

_i4q8906lowres


Vi har nu samlet alt kommunikation på klinikken på én platform, og intet bliver overladt til gule sedler.  Det mindsker risikoen for at vigtige beskeder og information går tabt.

Jeg undgår “gang-ledelse” i min travle hverdag og kommunikationen med mine medarbejdere bliver målrettet og privat.


Ane Boe-Hansen – Klinikejer Tandlægerne I Centrum


Jeg er glad for at vi har manualer på klinikkens forskellige opgaver i systemet. Især nu hvor jeg skal på skole, og vèd at den vikar der skal varetage mine opgave imedens, let kan sætte sig ind i hvordan vi gør det her på klinikken, også uden at skulle forstyrre mine kollegaer med spørgsmål hele tiden.


Löis Monsales – Klinikassistentelev hos Tandlægerne Raadhussmilet

Rikke W


Som klinikejer og administrativ leder er jeg meget begejstret for hvad ClinicDrive kan tilbyde.
Det er helt genialt at have en samlet platform til at holde styr på daglige rutiner, alle klinikkens dokumenter samt personaleoplysninger.
Jeg er specielt glad for at ClinicDrive kan holde styr på personalets overarbejde og ferie. ClinicDrive er nemt at arbejde med og det sparer mig for mange administrative timer.


Rikke Wedell Nielsen – Klinikejer  hos Tandlægerne Løgstør