Funktioner

Som de første i verden, har vi lavet et system som kan håndtere de komplicerede overenskomstregler for tandplejere, klinikassistenter og elever. ClinicDrive systemet beregner overarbejde og afspadsering korrekt og letter håndteringen for både klinikejer og medarbejder.

En af de vigtigste opgaver som leder er at skabe overblik, gennemsigtighed og understøtte det gode samarbejde. Med en vagtplan fra ClinicDrive er alle altid opdateret på arbejdsfunktioner og faglige kompetencer og kapacitet bliver placeret på rette tid og sted. Du undgår over- såvel som underkapacitet og får et stabilt flow på klinikken.

Med ClinicDrive kan du simulere dit bemandingsbehov og beregne behovet for medarbejdere ved f.eks. fravær af en behandler, ferie eller kursus. Systemet advarer dig i god tid og stiller forslag ved over- eller underbemanding, så du har mulighed for at reagere med ændringer i vagtplanen. 

Du kan altid lægge nye vagtplaner eller ændre i de eksisterende, uanset hvor du befinder dig. Når du er færdig publicerer du din nye vagtplan med et enkelt klik, og dine medarbejdere har nu adgang til den opdaterede vagtplan. 

ClinicDrives medarbejderoversigt giver både medarbejdere og administrator overblik over kommende begivenheder, kursusaktivitet, ferie-fridage, tidsregistrering med log og meget mere.

Alle medarbejdernes dokumenter er samlet et sted og systemet letter også rekrutteringsprocessen af nye medarbejdere, da der altid vil være en fuld profil på, hvilke kompetencer en ny medarbejder skal være i besiddelse af eller oplæres i. 

Systemet giver desuden klinikejeren arbejdsredskaber ved personalesamtaler, da denne har adgang til dokumenthistorik og kan tage udgangspunkt i disse fremfor kun for antagelser og mavefornemmelse.

Der er mange opgaver og kvalitetskontroller forbundet med driften af en tandlægeklinik. Dette gør behovet for en effektiv og enkel dokumentations-løsning nødvendig. 

Igennem ClinicDrive systematiseres og uddelegeres opgaverne.  

Systemet sikrer at tildelte arbejdsopgaver bliver løst, og at der altid er den optimale balance mellem medarbejderressourcer og de opgaver der skal løses. Der vil være påmindelses-, dokumentations- og manual-funktion, så medarbejdere såvel som ledere altid er på forkant med opgaveløsningen.

Med ClinicDrive forenkles dokumentationsprocessen ved at opgaveudførelserne registreres elektronisk med foto og/ eller tekst. Med få klik er det enkelt at søge og finde relevant dokumentation til evt. myndigheder, særligt ved NIR (National Hygiejniske Retningslinjer).

Al data gemmes i minimum 5 år.

Med ClinicDrive er der mulighed for at digitalisere alle klinikkens manualer, som gør det nemt at søge og finde i manual-lageret.

Systemet indeholder allerede skabeloner på mange forskellige processer, som let kan tilpasses den enkelte klinik. Der vil også være mulighed for at uploade klinikkens egne manualer. Dette er særlig nyttigt ved en medarbejders fratrædelse/sygdom, så al viden bibeholdes i virksomheden og kan overleveres til nye medarbejdere.

Derudover indeholder systemet mange brugsanvisninger på forskellige apparater og udstyr, som klinikkerne benytter, og der vil løbende være opdatering på disse.

ClinicDrive systematiserer alt kommunikation, så du slipper for gule sedler og tabt information. Alt intern kommunikation målrettes og forenkles da denne samles på èn platform. Systemet erstatter klinikkens opslagstavle og sikrer at meddelelser og opslag bliver set og kvitteret for.

Filer, dokumenter, billeder mm. kan vedhæftes beskederne og målrettes relevante medarbejdere.

ClinicDrive HR- og administration hjælper dig og din virksomhed med digitalisering og struktur på administrative HR-opgaver. Dette inkluderer fx. oprettelse af ansættelseskontrakt, mødeplanlægning, mødeindkald, interaktive MUS-forebredelse og opfølgning,  refusionsstyring, sygdom, fravær, løn, statistikker, m.m

ClinicDrive sikrer løbende opdatering af alle overenskomster, således disse kan overholdes i overensstemmelse med virksomhedens strategi og interne procedurer

lena


ClinicDrive er et fantastisk hjælpemiddel på enhver tandklinik.
Det giver f.eks overskuelighed over arbejdsdagen. Man kan nemt se hvilke medarbejdere udfører hvilke opgaver, hvem afspadserer, er syg etc. Det bliver også anskueliggjort, hvornår vi hver især kommer og går på klinikken, så overarbejde og afspadsering bliver indiskutabelt.  Denne del er HK godkendt!
Brugen er meget intuitiv, så man hurtigt lærer at betjene systemet.
Det kræver lidt indtastning/uploading til en start, men snart er man kørende og administrations timerne skrumper og bliver sjovere!
God fornøjelse!


Lena Buus – Medejer  Tandlægerne Grundtvigsvej


Da jeg har det daglige ansvar for at vagtplanen fungerer for 22 medarbejdere, så er jeg især blevet rigtig glad for ClinicDrives Vagtplanlægningsmodul. Den giver mig et lynhurtigt overblik over mulige konflikter i planlægningen, og hvordan de løses. Det sparer mig en masse administrativ tid.      


Karin Marcher- Personale ansvarlig hos Tandlægerne I Centrum

_Q4A5712Raadhussmilet


Det er super rart at der er en elektronisk registrering af min arbejdstid og ferie/ afspadsering beregning. 
Det er altid noget der kan tager tid, og kan skabe usikkerhed for om det er korrekt opgjort og afregnet.


Rikke V. Jakobsen – Tandplejer  hos Tandlægerne RaadhusSmilet

lisbeth


Med digitalisering af klinikkens processer, har jeg nu fået
ro i maven, da jeg ved at alle opgaver udføres med en ensartet dokumentation, samtidig med at alle har adgang til de vejledninger,  som der måtte være brug for. Intet bliver glemt eller overladt til gule sedler.


Lisbeth Asmussen – Klinikejer hos Tandlægerne RaadhusSmilet

_i4q8906lowres


Vi har nu samlet alt kommunikation på klinikken på én platform, og intet bliver overladt til gule sedler.  Det mindsker risikoen for at vigtige beskeder og information går tabt.

Jeg undgår “gang-ledelse” i min travle hverdag og kommunikationen med mine medarbejdere bliver målrettet og privat.


Ane Boe-Hansen – Klinikejer Tandlægerne I Centrum


Jeg er glad for at vi har manualer på klinikkens forskellige opgaver i systemet. Især nu hvor jeg skal på skole, og vèd at den vikar der skal varetage mine opgave imedens, let kan sætte sig ind i hvordan vi gør det her på klinikken, også uden at skulle forstyrre mine kollegaer med spørgsmål hele tiden.


Löis Monsales – Klinikassistentelev hos Tandlægerne Raadhussmilet

Rikke W


Som klinikejer og administrativ leder er jeg meget begejstret for hvad ClinicDrive kan tilbyde. 
Det er helt genialt at have en samlet platform til at holde styr på daglige rutiner, alle klinikkens dokumenter samt personaleoplysninger.
Jeg er specielt glad for at ClinicDrive kan holde styr på personalets overarbejde og ferie. ClinicDrive er nemt at arbejde med og det sparer mig for mange administrative timer. 


Rikke Wedell Nielsen – Klinikejer  hos Tandlægerne Løgstør